Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

מסחרי - אזרחי

תמונת זהב

מסחרי - אזרחי

תמונת זהב

מסחרי - אזרחי

תחום המשפט האזרחי מסחרי, מתייחס למעשה לקשת רחבה של תחומי דין ואינו מוגבל לתחום ספציפי וכולל בתוכו את תתי ההתמחויות בהם משרדנו נותן שירות ללקוחותיו.

עורכי הדין במשרד בעלי ידע, התמצאות ובקיאות משפטית המתפרשים על קשת רחבה של נושאים משפטיים וסוגיות משפטיות וניחנים בהבנת היבטיה המשפטיים של פעילות עסקית מורכבת על ידי שילוב שלל היבטים משפטיים – מסחריים ואזרחיים המשלבים בתוכם את דיני החוזים, דיני המקרקעין, דיני חברות, דיני העבודה ומתן ייצוג משפטי בתחומים אלו לרבות במוסדות הבוררות גישור, ועוד. 

כמו כן, משרדנו מעניק טיפול משפטי בעריכת צוואות וקבלת צווי קיום צוואה וצו ירושה.