Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

ייפוי כוח מתמשך

תמונת זהב

ייפוי כוח מתמשך

תמונת זהב

ייפוי כוח מתמשך

עורכי הדין במשרדנו מוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך. מדובר בכלי תכנון עתידי,
(חלופה לאפוטרופסות ללא צורך בפניה לבית המשפט) המאפשר לאדם לקבוע כיצד ינוהלו נכסיו וחייו האישיים, במסגרתו ממנה האדם מראש, מי ינהל עבורו את ענייניו האישיים וכיצד יראו חייו במידה ומצבו הרפואי ו/או הקוגניטיבי ידרדר ואחרים יצטרכו לקחת החלטות עבורו. ייפוי כוח מתמשך מבטא את זכותו של האדם לחיות את חייו בהתאם לבחירות ולרצונו.