Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

חברות

תמונת זהב

חברות

תמונת זהב

חברות

משרד עורכי דין לרון אבו נותן את כל המעטפת המשפטית לחברות החל מהקמת החברה, הכנת הסכם מייסדים בין השותפים, הקפדה על מנגנוני היפרדות לפי צרכי הלקוח, ייצוג בעת מכירת מניות וכל המעטפת המשפטית לקיומה של החברה.

לעורכי הדין במשרד ניסיון נרחב בתחום דיני התאגידים, עמותות, שותפויות, מיזוגים, תביעות פירוק והקפאת הליכים.

המשרד נותן יעוץ שוטף לחברות, עמותות ושותפויות הן בהיבט המסחרי והן בדיני החוזים ודיני עבודה ע"י מתן ייעוץ משפטי שוטף, במסגרת "ריטיינר".