Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

דיני עבודה

תמונת זהב

דיני עבודה

תמונת זהב

דיני עבודה

משרד עורכי הדין לרון-אבו מעניק מעטפת שירותים משפטיים מקיפה הכוללת טיפול בתביעות בבית הדין לעבודה, פיצויי פיטורים, שעות נוספות, פיצויים עונשיים, איסור תחרות, סודיות ועוד, ללקוחות פרטיים, מסחריים וציבוריים, תיקי ליטיגציה בבית הדין לעבודה, נושאי העסקה וסיום העסקת עובדים, התאגדות עובדים.

המשרד נותן ללקוחותיו העסקיים שירות וייעוץ שוטף בכל היבטי דיני העבודה ותגמול העובדים לרבות, ייצוג משפטי בתחומים מגוונים של משפט העבודה, זכויות עובדים ומעבידים, אי-תחרות וסודיות, עריכת הסכמי העסקה והסכמי סיום ההעסקה, ניהול הליכים משפטיים במגוון סכסוכי יחסי עבודה, בכל הערכאות המשפטיות, הליכי בוררות וגישור.

יעוץ במגוון הסוגיות הקשורות בנושאי העסקת עובדים ופיטורי עובדים, לרבות ליווי הליכי שימוע.